Pokladny • Účty • Fondy     Help icon

Pokladna Příjmy Výdaje Stav  
idsv 500,00 0,00 500,00
image image image
RR 7 500,00 0,00 7 500,00
image image image
gfjj 140 741,00 30 250,00 110 491,00
image image image
sdsdf 0,00 0,00 0,00
image image image
Kasička 40,00 0,00 40,00
image image image
0.00 0.00 0.00

 Druhy finančních pohybů   Help icon

Jméno pohybu Příjem Výdej Obrat  
SF 9   0,00
image image
Kalendářové vložky   0,00
image image
Důchodci   0,00
image image
Stav účtu k 1.1.2017   0,00
image image
Stav pokladny k 1.1.2017   0,00
image image
Prodej výrobků a služeb   0,00
image image
Ostatní-příjmy   0,00
image image
Půjčky-úvěry-dary   0,00
image image
Provozní dotace   0,00
image image
Investiční dotace,   0,00
image image
Výdaj z průběžných položek   0,00
image image
Telefon   500,00
image image
Mobilný telefón   0,00
image image
Huby2011   0,00
image image
Kovošrot   0,00
image image
kava šrotova   0,00
image image
doklady   0,00
image image
Přijem piča   0,00
image image
Jiný výdaj   0,00
image image
SF 9   0,00
image image
Důchodci   0,00
image image
Děti   0,00
image image
Energie-plyn   0,00
image image
Potraviny   0,00
image image
Výdaje   0,00
image image
Nákup majetku   0,00
image image
Mzdy   0,00
image image
Zdravotní a sociální pojištění   0,00
image image
Provozní režie   0,00
image image
Ostatní náklady   0,00
image image
Příjem na průběžné položky   0,00
image image
MOBIL   0,00
image image
vrácení částky   0,00
image image
Šach   0,00
image image
0.00

  idsv  Help iconGo to form

Datum Pohyb Popis Příjmy Výdaje Stav  
21.10.2018 Telefon   500,00   500,00
image image
image image image
image image image image image
image image