Pokladny • Účty • Fondy     Help icon

Pokladna Příjmy Výdaje Stav  
Hotovost 1,00 0,00 1,00
image image image
Běžný účet 570 704,02 0,00 570 704,02
image image image
sporo 0,00 0,00 0,00
image image image
kocur v botah null null 0,00
image image image
0.00 0.00 0.00

 Druhy finančních pohybů   Help icon

Jméno pohybu Příjem Výdej Obrat  
Členský příspěvek   0,00
image image
Jiný příjem   0,00
image image
SF 9   0,00
image image
Kalendářové vložky   0,00
image image
Důchodci   0,00
image image
Stav účtu k 1.1.2017   0,00
image image
Stav pokladny k 1.1.2017   1,00
image image
Prodej výrobků a služeb   0,00
image image
Ostatní-příjmy   0,00
image image
Půjčky-úvěry-dary   0,00
image image
Vlastní vklad   0,00
image image
Provozní dotace   0,00
image image
Investiční dotace,   0,00
image image
Výdaj z průběžných položek   0,00
image image
Jiný výdaj   0,00
image image
Kalendářové vložky   0,00
image image
SF 9   0,00
image image
Důchodci   0,00
image image
Děti   0,00
image image
Energie-plyn   0,00
image image
Auto-opravy+palivo   0,00
image image
Potraviny   0,00
image image
Restaurace+zábava   0,00
image image
Výdaje   0,00
image image
Nákup zboží   0,00
image image
Nákup majetku   0,00
image image
Mzdy   0,00
image image
Zdravotní a sociální pojištění   0,00
image image
Provozní režie   0,00
image image
Ostatní náklady   0,00
image image
Příjem na průběžné položky   0,00
image image
0.00

  Hotovost  Help iconGo to form

Datum Pohyb Popis Příjmy Výdaje Stav  
01.07.2017 Stav pokladny k 1.1.2017 stav pokladny k 1.1.2017 1,00   1,00
image image
image image image
image image image image image
image image