Pokladny • Účty • Fondy     Help icon

Pokladna Příjmy Výdaje Stav  
FK Němčice nad Hanou, z.s. 1 035,90 1 000,00 35,90
image image image
0.00 0.00 0.00

 Druhy finančních pohybů   Help icon

Jméno pohybu Příjem Výdej Obrat  
Dotace investiční   985,30
image image
5 449000 13 1843   0,00
image image
Ostatní příjmy   25,30
image image
Prodej zboží, výrobků a sl.   0,00
image image
Průběžné příjmy   0,00
image image
Půjčky, úvěr, dary a další   0,00
image image
Vlastní vklad   0,00
image image
xfcvbn   0,00
image image
est   0,00
image image
Příjmy   0,00
image image
Ostatní-příjmy   0,00
image image
Prodej výrobků a služeb   25,30
image image
Půjčky-úvěry-dary   0,00
image image
Provozní dotace   0,00
image image
Investiční dotace,   0,00
image image
Výdaj z průběžných položek   0,00
image image
dotace   0,00
image image
Převod z minulého období   0,00
image image
Mzda   0,00
image image
Příjem z jiné pokladny   0,00
image image
Daové příjmy §7   0,00
image image
Daňové příjmy §8   0,00
image image
Přijatá DPH   0,00
image image
§23 zvyšující ZD   0,00
image image
srihanie   0,00
image image
Mzdy   0,00
image image
Nákup majetku   0,00
image image
Nákup zásob   0,00
image image
Ostaní výdaje   0,00
image image
Pořízení vybavení   0,00
image image
Provozní režie   0,00
image image
Průběžné výdaje   0,00
image image
Výdaje   1 000,00
image image
Zdravotní a soc. pojištění   0,00
image image
Ostatní-výdaje   0,00
image image
Nákup zboží   0,00
image image
Zdravotní a sociální pojištění   0,00
image image
Ostatní náklady   0,00
image image
Příjem na průběžné položky   0,00
image image
Nájemné   0,00
image image
Energie-plyn   0,00
image image
Auto-opravy+palivo   0,00
image image
Potraviny   0,00
image image
Restaurace+zábava   0,00
image image
Kosmetika+fitness   0,00
image image
Daňové výdaje §7   0,00
image image
Daňové výdaje §8   0,00
image image
Vydaná DPH   0,00
image image
§23 snižující ZD   0,00
image image
0.00

  FK Němčice nad Hanou, z.s.  Help iconGo to form

Datum Pohyb Popis Příjmy Výdaje Stav  
05.12.2017 Dotace investiční   2,30   2,30
image image
05.12.2017 Dotace investiční   5,00   7,30
image image
05.12.2017 Dotace investiční   5,60   12,90
image image
05.12.2017 Dotace investiční   38,40   51,30
image image
05.12.2017 Dotace investiční   5,60   56,90
image image
05.12.2017 Výdaje     1 000,00 -943,10
image image
05.12.2017 Dotace investiční   120,00   -823,10
image image
05.12.2017 Dotace investiční   56,00   -767,10
image image
05.12.2017 Dotace investiční   561,00   -206,10
image image
05.12.2017 Dotace investiční   59,90   -146,20
image image
05.12.2017 Dotace investiční   49,90   -96,30
image image
05.12.2017 Dotace investiční   25,30   -71,00
image image
05.12.2017 Dotace investiční   56,30   -14,70
image image
05.12.2017 Ostatní příjmy   25,30   10,60
image image
05.12.2017 Prodej výrobků a služeb   25,30   35,90
image image
image image image
image image image image image
image image